Onderzoek naar belemmeringen voor werkzoekende asielzoekers

Regioplan voert de komende maanden in samenwerking met Lieneke Slingenberg een onderzoek uit naar de belemmeringen die ervaren worden door asielzoekers als ze willen toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Binnen het onderzoek wordt onder meer naar de zogenoemde 24 weken-eis gekeken, die bepaalt dat asielzoekers – als aan bepaalde aanvullende voorwaarden is voldaan – binnen een tijdsbestek van 52 weken maximaal 24 weken betaald mogen werken. In hoeverre belemmert deze eis de toetreding van asielzoekers tot de arbeidsmarkt? En: welk effect zou een eventuele aanpassing of afschaffing van deze maatregel hebben?

Voor het onderzoek wordt data geanalyseerd (waaronder een bestandanalyse van de tewerkstellingsvergunningen) en worden diverse experts geïnterviewd. Verder zullen asielzoekers en statushouders over hun ervaringen en ideeën worden bevraagd. Lieneke Slingenberg zal bijdragen aan de juridische analyse van het onderzoek.

Het eindrapport wordt begin volgend jaar verwacht. Zie ook de site van Regioplan.