Congres Migratierecht i.s.m. Stichting Migratierecht Nederland

Date/place: Donderdag 25 Januari 2024

De VU Law Academy, in samenwerking met Stiching Migratierecht Nederland (SMN), organiseert begin volgend jaar een tweede congres over non-discriminatie en migratierecht.

Op het congres gaan experts, waaronder advocaten, rechters, beleidsmakers en wetenschappers, praten over de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden om op zoek te gaan naar het tot nu toe deels onbenutte potentieel van discriminatieverboden voor de rechtspraktijk. De dagvoorzitter is mr. Aldo Kuijer (staatsraad bij de Raad van State en voorzitter van het bestuur van SMN). Andere sprekers zijn Hemme Battjes (hoogleraar Europees aasielrecht aan de VU Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Haarlem), dr. Mr. Bahija Aarrass (universitair docent staats- en bestuursrecht aan de VU Amsterdam). Ook vindt er een paneldiscussie plaats en werkgroepen waar diverse onderwerpen aan het licht worden gebracht.

Het volledige programma kan hier gevonden worden: https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/congres-onderscheid-in-het-migratierecht-vanzelfsprekend-of-niet/inhoud.

Een korte inleiding over het onderwerp: https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/congres-onderscheid-in-het-migratierecht-vanzelfsprekend-of-niet.

Registratielink: https://fd20.formdesk.com/vuamsterdam/congres_migratierecht?get=1