Verblijfblog van Solke Munneke en Lieneke Slingenberg in het publieke debat

Het Verblijfblog van 22 december 2021 over de aanwijzing aan gemeenten voor de opvang van asielzoekers, geschreven door Solke Munneke en Lieneke Slingenberg, heeft veel aandacht gekregen. Onder meer de NOSTrouw maar ook Kamerlid Pieter Omtzigt verwezen naar het artikel, waaruit bleek dat een duidelijke wettelijke grondslag ontbrak voor de aanwijzing aan drie gemeenten en de regio Rotterdam om noodopvang te verlenen aan asielzoekers.

Net voor haar vertrek gaf staatssecretaris Broekers-Knol toe in antwoord op deze Kamervragen  dat ze met de ogenschijnlijk bindende term ‘aanwijzing’ wist dat ze gemeenten niet tot noodopvang kon dwingen en er geen grondslag is in Nederlandse wet- en regelgeving. De gewekte suggestie werd een ‘dieptepunt in de verhouding tussen de landelijke overheid en gemeenten’ genoemd door Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden.