Cursus Actualiteiten migratierecht

Een docententeam van het ACMRL bestaande uit Younous Arbaoui, Marcelle Reneman, Lieneke Slingenberg en Katja Swider verzorgt op 15 december 2022 een cursus waarin de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het migratierecht worden besproken.

Allereerst behandelt Marcelle Reneman de beleidsontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van de asielprocedure. In haar bijdrage gaat zij met name in op niet tijdig beslissen en dwangsommen, medische aspecten en opvolgende aanvragen. Vervolgens bespreekt Lieneke Slingenberg de actualiteiten betreffende de opvang van asielzoekers, in het bijzonder: noodopvang, overplaatsingen, het gebruik van noodrecht en de HTL. Daarna bespreekt Katja Swider de ontwikkelingen op het gebied van nationaliteit en staatloosheid. Onder meer behandelt zij de effecten van de Tjebbes uitspraak op de (uitvoering van de) Rijkswet op het Nederlanderschap, en de twee wetsvoorstellen over staatloosheid die recent door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Ter afsluiting van de cursus bespreekt Younous Arbaoui de actualiteiten op het gebied van voortgezet verblijf, voornamelijk: de afhankelijke verblijfsvergunning, de uitzondering voor verlening van zelfstandig verblijf bij huiselijk geweld, intrekking met terugwerkende kracht, verblijfsgat en privéleven.

Programma
09.00 – 09.30 uur: Ontvangst
09.30 – 11.00 uur: Actualiteiten asiel procedure door mr. dr. Marcelle Reneman
11.00 – 11.15 uur: Pauze
11.15 – 12.45 uur: Actualiteiten opvang door mr. dr. prof. Lieneke Slingenberg
12.45 – 13.45 uur: Pauze
13.45 – 15.15 uur: Actualiteiten nationaliteit en staatloosheid door mr. dr. Katja Swider
15.15 – 15.30 uur: Pauze
15.30 – 17.00 uur: Actualiteiten voortgezet verblijf door mr. dr. Younous Arbaoui.

Meer informatie over de cursus, kosten en inschrijving vindt u via deze link.