Actualiteitencursus Implementatie Tijdelijke Bescherming voor Oekraïners

De wijze waarop nu in Nederland aan Oekraïners tijdelijke bescherming moet worden geboden roept vele vragen op. Wie valt er precies onder de richtlijn? Ook Oekraïners die reeds enige tijd in Nederland verblijven? Hoe kunnen derdelanders met een permanent verblijfsrecht in de Oekraïne aantonen dat ze niet terug kunnen keren naar het land van herkomst? Wat is de samenloop met de asielprocedure? En welke rechten hebben mensen die tijdelijke bescherming krijgen? Worden zij hetzelfde behandeld als asielzoekers, zoals was voorzien in 2005, of wordt dat nu toch anders?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een korte actualiteitencursus op donderdag 31 maart. De meest recente stand van zaken op dat moment wordt meegenomen. Na afloop is er de mogelijkheid om wat te drinken. Een goede gelegenheid dus om elkaar weer eens in het echt te ontmoeten en bij te praten!

Docenten
Marcelle Reneman en Lieneke Slingenberg.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus is bedoeld voor advocaten, medewerkers van gemeenten, de IND, rechtbanken, NGOs, de overheid en de rechtelijke macht en alle anderen die te maken hebben met opvang en verblijf van Oekraïners in Nederland.

Meer informatie en aanmelden, zie hier