ACMRL online seminar: Etnisch profileren en Nederlanderschap

Het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law organiseert op 10 november 2021 van 14.00 tot 15.00 uur een debat over de uitspraak van de rechtbank te Den Haag inzake het etnisch profileren bij ‘grenscontroles’. Het gaat hierbij om controles in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid, waarbij mensen gericht worden gecontroleerd binnen Nederland om onrechtmatig verblijf, mensensmokkel en fraude te voorkomen. De Marechaussee voert deze controles uit op basis van risicoprofielen. Centrale kwestie in de uitspraak was of daarbij etniciteit een (doorslaggevende) rol mag spelen. Zie voor een nadere toelichting van de zaak het Verblijfblog van Evelien Brouwer ‘Selectie op basis van etniciteit door de Marechaussee’.

De rechter oordeelde dat etniciteit onderdeel mag uitmaken van risicoprofielen en zelfs een beslissende rol mag hebben in het aanhouden van mensen in het kader van de Mobiel Toezicht en Veiligheid-controles. De coalitie van maatschappelijke organisaties en burgers is teleurgesteld, noemde de uitspraak ‘onbegrijpelijk’ en gaat in beroep. De uitspraak leidde tot veel kritiek, van onder meer juristen, NGOs, wetenschappers en zelfs de Raad van Europa.

Past etniciteit binnen een raamwerk van objectieve selectiecriteria en in hoeverre is het onvermijdelijk voor douaniers om af te gaan op onveranderlijke uiterlijke kenmerken zoals iemands huidskleur? Dat is de centrale vraag die we tijdens de debatbijeenkomst zullen behandelen.

De uitspraak wordt juridisch onder de loep genomen door Dr. Mr. Karin de Vries (VU Staats en Bestuursrecht) en van een antropologische analyse voorzien door Dr. Sinan Çankaya (VU, Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie ). Verder is Dionne Abdoelhafiezkhan aanwezig namens Controle Alt Delete, één van de eisers in de zaak. Voorzitter is Nawal Mustafa (VU, ACMRL).

Registreren kan door een mail te sturen naar secretariaat.sb.rch@vu.nl , na uw aanmelding ontvangt u de link voor de online bijeenkomst.